Ing. arch. Andrea Kučárová, autorizovaný architekt